Уговори о сарадњи

Удружење за неговање индустријске баштине и промоцију нових технологија – Промо ИбиНТ  успоставило је дугорочну пословно-техничку сарадњу у области промоције и афирмације напредних технологија и стваралаштва са следећим субјектима:

  • Аудио музеј „Бојковићи“, Насеље „Ратко Јовић“, ГО  Црвени крст – Ниш
  • Етно музеј Раутово, Раутово, ГО  Нишка Бања
  • Удружење стваралаца Ниша „Цар Константин“ Ниш, ул. Генерала Милојка Лешјанина 52, Ниш
  • Научно технолошки парк Ниш д.о.о. Ниш, Научно технолошки парк Ниш д.о.о. Ниш
  • Mатематички институт САНУ, ул. Кнеза Михаила бр.36, Београ