Циљеви Удружења

«Удружење за неговање индустријске баштине и промоцију нових технологија» (скраћени назив: «ПРОМО ИБиНТ»), регистровано септембра 2017. године, има за циљ неговање и очување индустријске баштине и промоције напредних технологија у области научно-технолошког и индустријског развоја (НТИ област).

Удружење је основано ради чувања од заборава и промоције значајних достигнућа у области научно-технолошког и индустријског развоја (НТИ област) која покрива образовање, науку, истраживања, иновације и индустријски развој кроз:

  • организовање активности на прикупљању, дигитализацији и промовисању експоната НТИ баштине;
  • едукацију грађана, а посебно младих: подстицање креативног рада,
  • учешће у реализацији стручних, иновационих и научних пројеката у складу са циљевима удружења;
  • јавно залагање за објективно вредновање и доделу одговарајућих признања појединцима и тимовима заслужних за развој НТИ области.


Оснивачи Удружења:

  1. Братислав Миловановић, председник
  2. Предраг Петковић
  3. Новица Ранђеловић, заменик председника
  4. Миле Радичевић
  5. Стела Јовановић, секретар


Седиште Удружења:

Војводе Мишића 58/2, 18000 Ниш
E-mail: inbastina@gmail.com,  promoibint@gmail.com 


За заступање Удружења овлашћен је: проф. др Братислав Миловановић
E-mail: batam@pogled.net