Контакт

Проф. др Братислав Миловановић
Председник Управног одбора и  лице овлашћено за заступање удружења:
«Удружење за неговање индустријске баштине и промоцију напредних технологија» («ПРОМО ИБиНТ»)

Адреса:
Војводе Мишића 58/2
18000 Ниш

E-mail:
inbastina@gmail.compromoibint@gmail.com

Пословни подаци Удружења

Удружење за неговање индустријске баштине и промоцију нових технологија-Промо ИбиНТ

Ул. Војводе Мишића 58/2,
18 000 Ниш

ПИБ: 110261810
МБ: 28238681
Текући рачун: Комерцијална банка 205-250927-27