Планиране активности

  1. Наставак сабирне акције на прикупљању РР-Еи експоната; кординатор проф. Миловановић
  2. Наставак активности на реализацији пројекта умрежавања музејских потенцијала: координатори проф. Братислав Миловановић и мр Новица Ранђеловић
  3. Активност на реализацији нове изложбене поставке у Музеју индустријске баштине; реализатори: Стела, Јовановић, проф. Петковић и проф. Миловановић.
  4. Ажурирање сајта удружења; Садржај: Проф. Миловановић, проф. Петковић и Стела Јовановић, реализација: др Тијана  Димитријевић
  5. Активности на изради и штампању монографије „Од града електронике до града напредних технологија“;  проф. Петковић, проф. Миловановић и др Милан Ранђеловић, и реализацији пленарног предавања на конференцији ЕТРАН24
  6. Учешће у Програму обележавања јубилеја „170 година од рођења Михајла Идворског Пупина“ у виду пленарних предавања у оквиру Форума напредних технологија у Научно технолошком парку и на конференцији ЕТРАН 24 на Електронском факултету, координатор: проф. Миловановић
  7. Интензивирање активности на реализацији иницијатива о постављању споменика Николи Тесли и Михајлу Пупина; реализатори: проф. Миловановић, мр Новица Ранђеловић
  8. Учешће у Програму ФОРУМ НТ 24 и активност на одржању континуитета доделе награде „Инжењер Владимир Јасић“, кординатори: проф. Миловановић и мр Новица Ранђеловић
  9. Активност на праћењу конкурса за одговарајуће пројекте,  припреми конкурсног материјала  и учешће у реализацији пројеката у складу са делокругом рада удружења: координатори: доц. др Данка Милојковић и проф. Миловановић
  10. Наставак активности на реализацији пројекта умрежавања музејских потенцијала. Посета Музеју илузија (Чудионица)