Колективни чланови – партнери

201920202021
1Електронски факултет, Нишпартнерпартнерпартнер
2КЛЕР – Канцеларија за локални економски развојпартнерпартнерпартнер
3Научно технолошки парк Ниш д.о.о. Ниш  партнерпартнер
4Универзитет Сингидунум, Центар у Нишупартнерпартнерпартнер