Спецификација експоната у компанији DMV

Музејски број Назив експоната Ознака/Тип Карактеристика Година производње Произвођач Напомена
МЕ_1 ТВ пријемник MINIVOX DE LUXE TV 8735/07 У боји 1967 Ei, Eлектронска индустрија Ниш  
МЕ_2 ТВ пријемник ТV 3140 Minimatic 1970-1976 Ei, Eлектронска индустрија Ниш  
МЕ_3 ТВ пријемник L30707     Ei, Eлектронска индустрија Ниш Нема ознаке
МЕ_4 ТВ пријемник 1959 Са електронским цевима 1959 Ei, Eлектронска индустрија Ниш  
МЕ_5 ТВ пријемник COLOR 4210 У боји   Ei, Eлектронска индустрија Ниш  
МЕ_6 ТВ пријемник COLOR 51100 У боји   Ei, Eлектронска индустрија Ниш Нема ознаке
МЕ_7 ТВ пријемник COLOR 51171 У боји   Ei, Eлектронска индустрија Ниш  
МЕ_8 ТВ пријемник Ambasador COLOR IN-LINE-56 У боји   Ei, Eлектронска индустрија Ниш Нема ознаке
МЕ_9 ТВ пријемник MAJA ELEKTRONIK Са електронским цевима   Ei, Eлектронска индустрија Ниш  
МЕ_10 ТВ пријемник TV 6153 У боји   Ei, Eлектронска индустрија Ниш Нема ознаке
МЕ_11 ТВ пријемник Ambasador ТVR 8800     Ei, Eлектронска индустрија Ниш Нема ознаке
МЕ_12 ТВ пријемник Kristal Elektronik     Ei, Eлектронска индустрија Ниш Нема ознаке
МЕ_13 ТВ пријемник MARATON AD     Ei, Eлектронска индустрија Ниш Нема ознаке
МЕ_14 ТВ пријемник Ambasador ELEKTRONIK 67 Са електронским цевима   Ei, Eлектронска индустрија Ниш  
МЕ_15 ТВ пријемник RR-TV 865   1960 Ei, Eлектронска индустрија Ниш Нема ознаке
МЕ_16 Moнитор Honeywell   Ei, Eлектронска индустрија Ниш Нема ознаке
МЕ_17 Електронски калкулатор 1362     Ei, Eлектронска индустрија Ниш Нема ознаке