Спецификација експоната у Апартманима Росица

Назив експоната Ознака/тип Шифра Карактеристике Година производње Лого Произвођач Напомена
1. Радио пријемник ERMA 4030 ТИП - SSA     Шмарје, Копер  
2. Радио пријемник Đulijeta       Ei NIš    
3. Радио пријемник Melodija E71       Ei Ei  
4. Радио пријемник Ei HSR 48V De luxe         Ei  
5. Радио пријемник Melodija E71       Ei    
6. Радио пријемник Melodija -A       Ei    
7. ТВ пријемник Tv Ei 1960 887 са електронским цевима 1960   Ei Црно бели екран 56цм
8. ТВ пријемник COLOR 5622 B30 у боји        
9. ТВ пријемник COLOR 4211 B20 у боји       са сензором 407391
10. ТВ пријемник COLOR 51100-1 B100 у боји        
11. ТВ кабинет AUTOMATIK 103915 у боји       са UHF
12. ТВ пријемник MINIVOX DE LUXE   у боји 1967-70   Шиљарис екран 31cm
13. ТВ пријемник MINIMATIC LUXE T2 у боји 1970-75      
14. ТВ пријемник Tv 3130 T3 у боји 1975-79     тип 2811571
15. ТВ пријемник Ei TV 6157            
16. ТВ пријемник Ei Ambasador 61            
17. Радио пријемник RR 630       RR    
18. Телефон факс SFX 620       Ei   Ser br 90060243
19. ТВ пријемник EI color 5671           Donator:Ruben Stanika
20. ТВ пријемник Europa color   U boji   Ei   Donator:Jovanović Aleksandra