Пројекти

  • “Дефинисање почетне изложбене поставке и креирање картона експоната”, руководилац пројекта: Проф. др Братислав Миловановић, Инвеститор: Научно-технолошки парк Ниш, 2020-2021.
  • „Организација међународне манифестације: TELSIKS SIT-Science, Industry &Tourism“, руководилац пројекта: Проф. др Братислав Миловановић, реализатор пројекта: Иновациони центар напредних технологија, учесник-партнер на пројекту: Удружење Промо ИбиНТ, Инвеститор: КЛЕР-Град Ниш, 2019.