Оснивачка скупштина

Оснивачка скупштина и записник

У складу са одредбама чл. 10. и 11. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана   26. 09. 2017., у  Нишу,  усвојен је

ОСНИВАЧКИ АКТ

УДРУЖЕЊА  ЗА НЕГОВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ БАШТИНЕ И ПРОМОЦИЈУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА

ЗАПИСНИК СА ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

УДРУЖЕЊЕ ЗА НЕГОВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ БАШТИНЕ И ПРОМОЦИЈУ НАПРЕДНИХ ТЕХНОЛОГИЈА»

Оснивачка скупштина удружења «Удружење за неговање индустријске баштине и промоцију напредних технологија» (скраћени назив: «ПРОМО ИбиНТ») одржана је 26. 09. 2017. са почетком у 12.00 часова у Нишу. Скупштини присуствују:

  1. Братислав Миловановић
  2. Новица Ранђеловић
  3. Душан Сенћански
  4. Миле Радичевић
  5. Стела Јовановић.

Иницијатор, Братислав Миловановић, отворио је заседање оснивачке Скупштине и предложио следећи дневни ред:

1. Избор председавајућег Оснивачке скупштине и записничара;

2. Задаци и циљеви удружења грађана «Удружење за неговање индустријске баштине и промоцију напредних технологија» («ПРОМО ИбиНТ») и доношење акта о оснивању Удружења;

3. Представљање Предлога Статута удружења, дискусија о Предлогу статута и усвајање Статута;

4. Избор лица овлашћеног за заступање удружења.

Дневни ред је једногласно усвојен.

Рад Оснивачке скуштине

1. Присутни оснивачи, једногласно су усвојили предлог да председавајући Оснивачке скупштине буде Новица Ранђеловић, а записничар Душан Сенћански.

2. Председавајући Оснивачке скупштине Новица Ранђеловић, одржао је уводну реч о задацима и циљевима Удружења и прочитао предлог оснивачког акта Удружења и ставио га на гласање. Оснивачи су једногласно усвојили оснивачки акт Удружења.

3. Председавајући Оснивачке скупштине Новица Ранђеловић, прочитао је и образложио Предлог статута, а затим је ставио Предлог статута на гласање. Статут Удружења је усвојен једногласно.

4. Након усвајања одлука, Оснивачка скупштина је приступила избору лица овлашћеног за заступање удружења, који се, према члану 11. став 1. Закона о удружењима, мора изабрати на оснивачкој скупштини. Предложено је да се за овлашћеног представника изабере Братислав Миловановић. Предлог је једногласно усвојен.

Поред тога, једногласно су за чланове првог Савета удружења изабрани

  1. Братислав Миловановић, председник
  2. Новица Ранђеловић, заменик председника
  3. Душан Сенћански
  4. Миле Радичевић
  5. Стела Јовановић, секретар

У  Нишу, 26. 09. 2017. године.

Статут Удружења

Текст Статута Удружења можете видети овде.