Изложба „Заводи РР/Еи – Корени напредних технологија“

Ова изложбена поставка има за циљ да приказом одабраних производа Завода РР и касније Електронске индустрије Ниш укаже на успешан развој и примену напредних технологија на светском нивоу  у другој половини прошлог века. Сваки од експоната карактерише одређени технолошки скок и иновације којим су побољшане перформансе и квалитет производа и омогућен продор на пробирљиво светско тржиште. О квалитету производа најбоље говори чињеница да је већина производа и данас функцинално исправна и да коректно раде.

Експонати су разврстани у групе производа, а свакој групи додељен је на изложби посебан кутак: 

Оваквом организацијом експоната направљене су тематске целине, независне од фабрике у којој су експонати произведени. Зато се у РТ кутку налазе производи и Фабрике рачунских машина и фабрике Еи Hanywell, а у МЕ кутку су сви уређаји везани за примену у медицини, независно да ли су произведени у Фабрици рендген апарата, у фабрици Еи Електромедицина или некој трећој.

Прва група (РA кутак) обухвата намењена је производима везаним за комерцијалне радио и аудио уређаје. У тренутној поставци у овом кутку налази се и прва вакуумска електронска цев АZ1 из 1951 произведена у Заводима РР. Хронолошки следи први серијски произведен комерцијални радио пријемник са увозним компонентама РР230 из 1955. Затим први радиопријемник произведен од домаћих компонената „Топлица“ из 1957, више транзисторских стоних и портабл радио пријемника, до стерео уређаја ХСР 160 (1977).

Најбројнија је збирка ТВ пријемника. Мањи део нашао се у првој поставци (ТВ кутак) где почасно место заузима ТВ пријемник из серијске производње РР 810 (1959). Хронолошки и технолошки низ наставља се црно белим пријемницима са електронским цевима и металном шасијом, првим пријемницима са штампаном шасијом (Мајор 1967), потом са комплетно транзисторизованим пријемницима, преносивим-потабл пријемницима, ТВ пријемницима у боји и коначно са софистицарним колор пријемником са микропроцесорским управљањем и интегралним колима (1995). Неколико ТВ пријемника укључујући и први серијски произведен ТВ пријемник (РР 810) су отворена и гро уређаја је изложено ван кутије,тако да посетиоци могу детаљно разледати поједине модуле. Поред тога, посебну пажњу изазива ТВ пријемник „CAPRI“ из 1965. године са шасијом од комбинације металне и штампаних плоча, са 13 електронских цеви и само 5 транзистора који је и данас у функцији са квалитетном црно-белом сликом и тоном.

Кутак рачунарске технике (РТ кутак) у тренутној поставци обухата калкулаторе, стоне калкулаторе са штампачем, кућне рачунаре, мониторе, електронске писаће машине, уређаја за обраду података и текста, хардверски и софтверски систем за куповину аутобуских карата.

АД кутак намењен је свим осталим уређајима широке потрошње који примену налазе у домаћинствима. Ту су уређаји од електричних звона, преко млинова за кафу, фенова, шпорета, до машина за прање веша, машина за прање судова и микроталасних пећница. Тренутна поставка обухвата стону електронску пеглу, машину за прање суђа и електронску (микроталасну) пећ.

МЕ кутак обухвата уређаје намењене за дијагностику и терапију у медицини. Тренутна поставка садржи палету рендген цеви  и хаубу за рендген цеви.

ПЕ кутак намењен је за апарате такозване професионалне електронике. То су уређаји које користи електродистрибуција, полиција, војска и слично. Тренутна поставка обухвата трофазно бројило, уклопни сат, камеру и монитор за видео надзор и телефакс уређај.

Уз сваки експонат постављен је картон експоната са свим важним карактеристикама. Тренутну поставку прати и десетак паноа са пригодним фотографијама и текстом на српском и енглеском језику.

Посетиоцима изложбе је омогућено да кроз виртуелну туру стекну слику о садашњим  објектима Еи. На другој страни одабрани видео записи репродуковани на великом екрану омогућују повратак у време када је Електронска индустрија била лидер електронске индустрије у Југоисточној Европи и носилац развоја и примене напредних технологија. Поред тога, користећи технологију проширене реалности, посетиоци, преко свог мобилног уређаја и QR кода на картону експоната, могу добити опсежније  информације о експонату (текст, аудио, видео запис-мултимедијални запис).

Посебан куриозитет представља експонат кућни рачунар Ei PECOM 64 из 1985. године. На њему је инсталиран програм за свирање музике написан на BASIC програмском језику. Уместо на ТВ пријемник из 80-тих година, повезан је за телевизор нове генерације са равним екраном LG. Позивамо посетиоце музеја у НТП Ниш да испробају симбиозу две технологије и увере се у функционалност технологије од пре 36 година.

Такође скрећемо пажњу и на експонат са ознаком Еи из 2021 године! Ради се о уређају UV-BioCleaner намењеном за редуковање концентрације микроорганизама у ваздуху (https://uv-biocleaner.com/). То је најновији производ који долази из новооснованог привредног друштва „Еи-Електронска индустрија“ регистрованог 21. 01. 2021., са знаком Ei и седиштем у просторијама некадашње фабрике Радио цеви (Еи РЦ). Власник компаније господин Иван Стевановић, члан удружења „Промо ИбиНТ“ побринуо се да врати знак „Ei“ у Ниш.

Ову изложбу организовало је Удружење за неговање индустријске баштине и промоцију напредних технологија (Промо ИбиНТ), Научно-технолошки парк и Народни музеј у Нишу.