Библиотека Музеја индустријске баштине

Библиотечки фонд је обезбедило Удружење за неговање индустријске баштине и промоцију напредних технологија (Промо ИбиНТ) кроз реализацију дугогодишње  сабирне акције РР-Еи експоната и одговарајуће пратеће документације и акције очувања  дела Библиотеке Еи ИРИН-а. Поред удружења Промо ИбиНТ значајан допринос су дали и студенти Универзитета Сингидунум – Центар у Нишу.

МИБ библиотека представља кључну компоненту својеврсног времеплова и део мозаика који значајно употпуњује слику историје развоја  и врхунца Електронске индустрије Ниш, једног од највећих индустријских гиганата на подручју југоисточне Европе у другој половини прошлог века.

Библиотека Музеја индустријске баштине обухвата:

  1. РР-Еи библиотечки фонд (Стручне књиге, шеме, сервисна упутства, каталози производа, документација)
  2. Стручна литература на српском, енглеском, руском, немачком и француском  језику
  3. Уџбеничка литература за студенте ЕФ и ЕТФ
  4. Белешке са предавања
  5. Стручни часописи
  6. Зборници радова са стручних конференција