Активности у 2022. години

1. Учешће у припреми и реализацији 6. Форума напредних технологија
(Радни тим, припрема и реализација панел сесије, припрема и учешће у свечаности доделе традиционалних награда Форума напредних технологија, Ниш, НТП, 24.03 2022. године)

ПАНЕЛ 2 „Будућност интелигентне инфраструктуре“,
Сесија 1 „Развој инфраструктуре паметних градова“
Модератор: Проф. др Братислав Бата Миловановић
Панелисти:
1. Миша Милетић, компанија Huawei Tehnologies Co., менаџер у сектору за
Србију и Мађарску
2. Милан Радивојевић, (Siemens) Yunex Traffic d.o.o.
3. Звонко Милошевић, Телеком Србија, Координатор технике
4. Душан Шарковић, компанија ДМВ, директор
5. Проф. др Александар Јањић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Респектабилни панелисти, експерти у областима које су у вези са проблематиком панел сесије, указали су на значај теме, стање развоја паметних градова у земљи и иностранству, ресурсе и потенцијале домаћих компанија, са нагласком на урбану и електричну мобилност.
Закључци:
1. Паметни градови, као један од најважнијих предуслова за стварање паметног друштва су данас неопходност и општи тренд на глобалном нивоу.
2. Указано је на значај, ургентност и неопходност изградње инфрастуктуре паметних градова и потребу да се на државном нивоу и нивоу локалних самоуправа донесу одговарајуће одлуке да би се што пре започело са реализацијом како би грађани користили бенефите које собом доносе паметни градови.
3. При разради концепта паметних градова користити искуства градова широм света на плану развоја и примене Smart City решења, а при реализацији инфраструктуре и имплементације софтверских апликација максимално користити ресурсе домаћих иновативних компанија.

2. Образложење и уручење традиционалне ФНТ награде „Инжењер Владимир Јасић“

Образложење проф. Братислава Бате Миловановића

„Поштовани учесници Форума, уважени гости, драги пријатељи
Припала ми је изузетна част да вам укратко образложим предлог за традиционалну престижну награду коју додељује Удружење за ИКТ Регионалнe привреднe коморe Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа истакнутим стручњацима за значајан допринос у области напредних технологија. Ова престижна награда је утемељена 2015. године и до сада је у оквиру Форума напредних технологија додељена три пута:
– Проф. др Ванчо Литовски, 2015.
– Проф. др Братислав Миловановић, 2016.
– Проф. др Мирослав Трајановић, 2017.
– Проф. др Иван Милентијевић, 2018. (награда инжењер Владимир Јасић)
Иако се ради о највећем признању које се додељује најуспешнијим стручњацима у области напредних технологија ова награда у почетном периоду није имала посебно име. Почев од 2018. године, 7 деценија од оснивања Завода РР, на предлог Удружења за неговање индустријске баштине и промоцију нових технологија (Промо ИбиНТ) добила је име „Инжењер Владимир Јасић“ по човеку који је афирмисао струку и препознатљиви бренд нишких стручњака.
Владимир Јасић је дугогодишњи генерални директор Електронске индустрије и то у периоду када је Ниш с правом носио широм света препознатљиви назив Ниш-Град електронике. Еи је том периоду била носилац развоја и примене напредних технологија, лидер електронске индустрије у југоисточној Европи, партнер водећим светским компанијама и значајан носилац свеукупног друштвеног развоја Ниша, Републике и Савезне државе. Инжењер Владимир Јасић је био изузетан стручњак, стратег, иницијатор и креатор великог броја јединствених пословних потеза и развојне стратегије по којима је Еи била позната не само у Југославији, већ и широм света. Био је иницијатор оснивања високошколске наставе у области електронике која се у почетку од 1960. године изводила у лабораторијама Завода РР. Најзаслужнији је за оснивање Универзитета у Нишу и Електронског факултета.
Ове године лаурет овог признања које по суштини и значају има статус награде за животно дело је Проф. др Братислав Благојевић са Машинског факултета, Универзитета у Нишу.
Рођен у Нишу 22. јануара 1953. године. Основну школу и гимназију завршио у Нишу. Дипломирао 1976. године на Машинском факултету у Нишу. Одмах по дипломирању изабран је за асистента приправника на истом факултету. Магистарске студије завршио је 1982. Докторирао је 1986. на Машинском факултету у Нишу. Сусрет са рачунарима најновије генерације и рад на програмирању током израде докторске дисертације, дефинитивно су определили његово интересовање за рачунарску технику и развој софтвера. Велики допринос дао је као Управник Рачунског центра Машинског факултета у Нишу у приоду од 1988. до 1993. године. За редовног професора изабран је 1998. године на Машинском факултету у Нишу на Катедри за термотехнику, термоенергетику и процесну технику.
Био је ментор магистарских теза и докторских дисертација и члан комисија за одбрану докторских дисертација на Универзитету у Нишу, Скопљу, Крагујевцу и Новом Саду. Објавио је велики број научних радова у земљи и иностранству на међународним конгресима и у реномираним часописима.
Његов рад на факултету увек је био са идејом да се резултати научних истраживања успешно и у што краћем року примене у пракси. У раду са студентима, од основних до докторских студија, посебну пажњу посвећује подстицању примене сопственог знања у развоју нових производа и технологија.
Председник је Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије – СМЕИТС, и потпреседник је Српског Друштва за грејање, хлађење и климатизацију – КГХ. Члан је најугледнијих светских асоцијација: Америчко удружење инжењера за грејање, хлађење и климатизацију-ASHRAE и Међународни институт за хлађење у Паризу-IIR.
Као учесник Прве светске конференције о примени микропроцесора за управљања системима грејања и климатизације у Брајтону у Енглеској 1989. године, препознаје могућности примене дигиталне технологије о овој области као најзначајнију предност у односу на дотадашњу аналогну технику, која је била у светској употреби.
1990. године оснива компанију „Феникс ББ“ у Нишу. Са групом инжењера из Електронске индустрије у Нишу ствара тим са којим ради на развоју првог DDC регулатора за примену у области грејања и климатизације. Микропроцесорски регулатор под називом MR 5000 постаје препознатљив бренд произвођача електронике из Србије.
Делатност компаније и производни програм се шири и покрива развој и производњу елемената и система аутоматског управљања и регулације у области грејања, хлађења и климатизације и посебно у области даљинског грејања.
Поред обавеза на факултету и у компанији, укључен је и у рад Регионалне привредне коморе Ниш. Својим ангажовањем доприносио је успешном раду органа коморе и спровођењу многих акција. Сада је председник Секције произвођача електричних, оптичких уређаја и електронике у Сектору за индустрију.
Активно подржава рад Нишког кластера напредних технологија-NiCAT.
Учесник је Форума напредних технологија као излагач и панелист.
Добитник је великог броја награда и признања за допринос науци и образовању, развоју струке КГХ и рад у привреди. Најзначајније су: Плакета Друштва за КГХ Србије, 2009. године за изузетан допринос струци КГХ, Диплома са плакетом Привредне коморе Србије, годишња награда 2006. за постигнуте резултате у развоју и унапређењу привреде, Плакета Регионалне привредне коморе Ниш, 2014. године за остварене привредне резултате. Добитник је Повеље Капетан Миша Анастасијевић 2006. године за иновацију и 2020. године као лидер конкурентности и одрживог развоја.
Дугогодишњим радом и постигнутим резултатима доказао је да у Србији постоји довољно ресурса, пре свега људских, за успешан сопствени развој и производњу производа у области високих технологија укључујући и информатичке.
На основу образложења се јасно види да се ради о изузетном кандидату који је својим резултатима дао значајан допринос у области напредних терхнологија, посебно на пољу развоја и производње елемената и система аутоматског управљања и регулације у области грејања, хлађења и климатизације и посебно у области даљинског грејања.

Сада позивам проф. Благојевића да би уручио заслужено признање: награду „Инжењер Владимир Јасић“ за најуспешнијег стручњака у области напредних технологија“

– Фотографије са уручења награде.
– Групна фотографија свих добитника

3. Сарадња са агенцијом Медиа Инвент и партнерска активност у припреми, номинацији и организацији свечаности доделе признања „Капетан Миша Анастасијевић“ (КМА) на регионалном нивоу (Ниш, НТП, 24.03.2022. године).

Добитници бронзане плакете и повеље Капетан Миша Анастасијевић (КМА) (Ниш, 24. март 2022.)
1. Драгана Сотировска, градоначелница Ниша
2. Александар Милићевић, директор Регионалне привредне коморе, Ниш
3. Владимир Тодоровић, власник, Компанија TINEX, Скопље, Македонија
4. Братислав Миловановић, председник удружења за неговање индустријске баштине и промоцију напредних технологија – Промо ИбиНТ

Добитници повеље КМА (Ниш, 24. март 2022.)
1. Душан Радивојевић, директор, КЛЕР, Ниш
2. Проф. др Бобан Стојановић, председник Друштва економиста Ниша, члан Радне групе за организацију Форума напредних технологија, Економски факултет, Универзитет у Нишу
3. Епископ нишки Арсеније (Миломир Главчић)
4. Генерал Милосав Симовић, командант Копнене војске Србије
5. Проф. др Миодраг Врбић, директор, Клиника за инфектологију, УКЦ, Ниш
6. Саша Ристић, медицински техничар, Клиника за инфектологију, УКЦ, Ниш
7. Проф. др Марија Игњатовић, Правни факултет, Универзитет у Нишу,
8. Надица Вучић, NaDent, Специјалистичка стоматолошка ординација др Надица Вучић
9. Удружење „Клуб привредника Наисус“, Ниш
10. Срђан Миленовић, директор, власник, Пут инжењеринг, Ниш
11. Вујадин Шћекић, сувласник, Е-рециклажа 2010 д.о.о. Ниш
12. Илија Темелковски, директор,власник, Teming Electrotehnology, Ниш
13. Драган Илић, власник, менаџер, Компанија ЈОТЕЛ, Ниш,
14. Миодраг Перић, власник, менаџер, „Goodwill“, Ниш
15. Пројекат „Robošepard“, Coming Computer Engineering и Машински факултет у Нишу,
16. Стартап пројекат „ CANANDI sistem“,
17. Саша Матејић, Регионална привредна комора, Ниш
18. Митра и Зорислав Станковић, власници ресторана „Нишлијска механа“

– Фотографија: Обраћање Владе Маркановића, директора Медиа Инвента,
– Фотографија: Обраћање Братислава бате Миловановића, председника удружења Промо ИбиНТ
– Групна фотографија

4. Награда „Капетан Миша Анастасијевић“ (бронзана плакета и повеља) удружењу Промо ИбиНТ

У оквиру 6. Форума напредних технологија, 24. 03. 2022. године, на свечаности доделе регионалних признања „Капетан Миша Анастасијевић“, додељене су четири награде (бронзана плакета и повеља) поводом јубилеја 20 година пројекта „Пут ка врху“. Један од добитника признања је и Удружење за неговање индустријске баштине и промоцију напредних технологија – Промо ИбиНТ и њен председник Проф. др Братислав Бата Миловановић.

Фотографије:
– Плакета „Капетан Миша Анастасијевић“,
– Повеља „Капетан Миша Анастасијевић“,
– Награду је преузела Стела Јовановић, члан Савета Удружења Промо ИбиНТ.
– Групна фотографија свих добитника

5. Састанак Савета удружења Промо ИбиНТ у проширеном саставу. Разматрање и усвајање извештаја о раду у 2021. години и плана рада у 2022. години.
6. Активности удружења Промо ИбиНТ и Научно-технолошког парка на преузимању стручне библиотеке ЕИ ИРИН у завршној фази стечајног поступка са циљем да јој се продужи живот и поврати употребна вредност.

ЕИ – Истраживачко развојни институт ДОО Ниш – у стечају
Булевар Св. Цара Констатина бр.80-86, Ниш
– Стечајном управнику-

Поштована Гордана,

Обраћам Вам се испред невладиног удружења грађана “Удружење за неговање индустријске баштине и промоцију напредних технологија”(ПРОМО ИбиНТ) са молбом да нам уступите књиге и часописе које се сада налазе у простору Еи ИРИН.
Уверени смо да ове књиге не треба да заврше у Папир сервису или на неком сметлишту. Наше удружење би покушало да изврши стручну селекцију књига и часописа и да кроз даљи процес донација омогући коришћење дела књига и часописа.

Циљ и сврха постојања удружења Промо ИБиНТ је чување од заборава, у најширем смислу, историје индустријског развоја града Ниша. Развој града у области науке, истраживања и иновација представља и развој Србије, а како је,кроз историју, овај развој био у најтешњој вези са технолошким развојем Европе и света, циљ постојања Удружења далеко превазилази границе нашег града, али и нашег времена, сежући у прошлост.
Део те прошлости управо се налази у библиотеци која је, на срећу, сачувана у институту ЕИ ИРИН. Небројена папирна издања неупућенима не представља мерљиву материјалну вредност, јер ње папир и нема. Но, садржај затечених издања представља немерљиво сведочанство од значаја науци, научним радницима, историчарима који свој рад посвећују историјату научно технолошког и индустријског развоја. Посебна вредност писане речи у бројним издањима, стручним радовима, па и сачуваним стручним часописима из тог времена лежи и у свести да се иза њих налази велики рад стручњака тог времена, који су нас довели до данашњег високог технолошког развоја. Наш задатак је да сведочанства сачувама и она никако не могу представљати само папир чија се вредност мери килограмима, што је, на срећу, препознао стечајни управник ЕИ ИРИН-а..
Свесни смо чињенице да надлежне бибилиотекарске установе немају адектватне просторе за чување библиотеке ИРИН-а, а да дигитализација писаних издања захтева ресурсе које тренутно немамо (али желимо да их створимо). Удружење је уложило напор да обезбеди простор за чување затечених издања, а то је Научно технолошки парк у Нишу. У овом модерном здању, трудом Удружења и са истим циљем, у формираној оази Музејског простора, чувају се производи Електронске индустрије Ниш, отргнути од заборава. Жеља нам је да се, уз њих, нађу и одабрани репрезентативни радови и књиге из фундуса о коме говоримо. Удружење је спремно , такође, да уз помоћ ентузијаста које окупља, својим волонтерским радом допринесе реализацији ове идеје.
Надамо се да ћемо у вама наћи истомишљенике који ће нам помоћи да генерацијама које су дошле и које ће доћи, а које ће доприносити човечанству својим радом у области електронике, омогућимо увид у рад успшених и взионасрких генерација пре њих и да ћете нам омогућити да заједно остваримо овај циљ.
Молим Вас као стечајног управника да донесете одлуку о донацији књига друштвено одговорном удружењу ПРОМО ИбиНТ.

С посебним уважавањем,

Председник удружења ПРОМО ИбиНТ

Проф. др Братислав Миловановић

7. Реализација пројекта са НТП „Нове технологије – темељ индустрије засноване на знању“ по јавном позиву Центра за промоцију науке Републике Србије.

Активности удружења ПРОМО ИбиНТ у реализацији пројекта:
– AI day – организовање предавања на тему „Упознавање са основама вештачке интелигенције“ и организовање обиласка релевантне лабораторије за најмање 50 полазника;
– Robotics day – организовање предавања на тему „Упознавање са основама роботике“ и организовање обиласка релевантне лабораторије за најмање 50 полазника;
– Green day – организовање предавања на тему „Упознавање са основама обновљивих извора енергије“ и организовање обиласка релевантне лабораторије за најмање 50 полазника;
– Научни времеплов – организовање предавања на тему „Упознавање са достигнућима ЕИ Ниш у другој половини 20. века“ и организовање обиласка музеја ПРОМО ИбиНТ за најмање 50 полазника;

8. Учешће у раду Одбора за музеологију, мај 2022. године
9. Ноћ музеја, НТП, 14. 05. 2022. године