О Удружењу


«Удружење за неговање индустријске баштине и промоцију нових технологија» (скраћени назив: «ПРОМО ИБиНТ»), регистровано је септембра 2017. године захваљујући ентузијазму његових оснивача:

  1. Братислав Миловановић, председник
  2. Предраг Петковић
  3. Новица Ранђеловић, заменик председника
  4. Миле Радичевић
  5. Стела Јовановић, секретар

Мисија Удружења

Очување важних и непроцењивих резултата из области научног, технолошког и индустријског стваралаштва, по којима је Ниш био познат у целом свету
и континуирана промоција иновативних и напредних технологија.

Визија Удружења

Унапређење техничког образовања грађана, а посебно средњошколаца и студената,
афирмација изузетних резултата појединаца, институција и компанија и
реализација истраживачких и промотивних пројеката из области делатности Удружења.

Циљeви Удружења

Неговање и очување индустријске баштине и промоција напредних технологија у области научно-технолошког и индустријског развоја (НТИ област).

Удружење је основано ради чувања од заборава и промоције значајних достигнућа у области научно-технолошког и индустријског развоја (НТИ област) која покрива образовање, науку, истраживања, иновације и индустријски развој кроз:

  • Организовање активности на прикупљању, дигитализацији и промовисању експоната НТИ баштине
  • Едукацију грађана, а посебно младих   и подстицање креативног рада
  • Учешће у реализацији стручних, иновационих и научних пројеката у складу са циљевима удружења
  • Јавно залагање за објективно вредновање и доделу одговарајућих признања појединцима и тимовима заслужних за развој НТИ области.