Б. Миловановић, Рецензија монографије: Душан Сенћански, „Ниш – Град напредних технологија“, децембар 2018.

Последњих година, у времену које је обележено великим бројем синергијских активности на развоју и имплеметацији напредних технологија и промоцији Ниша као Центра иновативног предузетништва, јавила се потреба за озбиљном публикацијом која ће осветлити историјски аспект ове научно-технолошке гране. Будућност развоја научно-технолошког сектора је нераскидиво везана са индустријским наслеђем. Богато индустријско наслеђе на овим просторима представља снажан подстрек  новим стваралачким дометима на развојном  путу Ниша као регионалног центра динамичког  и иновативног предузетништва у области напредних технологија. Из ових разлога Удружење за неговање индустријске баштине и промоцију нових технологија «Промо ИбиНТ» и Радни тим Форума напредних технологија су покренули иницијативу за израду монографије.

Душан Сенћански, дипломирани инжењер електронике, који је практично цео свој радни век провео као стручњак, иноватор и директор у више компанија Електронске индустрије – Еи Ниш са непресушном енергијом и у позним годинама се латио овог озбиљног задатка.

Публикација Душана Сенћанског „Ниш – Град напредних технологија“   представља својеврсну монографију о историји напредних технологија, од најранијих до данашњих дана. У монографији је јасно  и документовано приказана дуга историја развоја научно-технолошке области на територији Ниша и околних региона. Аутор књиге је зналачки и свеобухватно приказао најзначајније резултате којима је трасирана историја развоја напредних технологија кроз три раздобља-три целине: период од турске чаршије до ратне престонице,  период експанзивне индустријализације  и  период технологија 21-ог века. Посебна пажња у оквиру друге целине је поклоњена периоду с почетка друге половине прошлог века када је Ниш с правом носио широм света препознатљиви назив „Ниш-Град електронике“. Електронска индустрија је у периоду од неколико деценија била носилац развоја и примене напредних технологија, лидер електронске индустрије у југоисточној Европи, партнер водећим светским компанијама и значајан чинилац свеукупног друштвеног развоја Ниша, Републике и Савезне државе.

Аутор на преко 400 страница  текста са бројним прилозима, статистичким и табеларним подацима и фотографијама из живота актера  и резултата привреде и истраживачких и образовних институција. Књига даје садржајну слику прошлости, пресек у садашњости и стидљиво „извиривање“ у блиску будућност.

У свом истраживачком приступу аутор се ослања на објективну историјску грађу и стручну техничку литературу. Књига је писана читким и разумљивим језиком  да је могу читати различите категорије и генерације читаоца.  Неспорно, не представља  пуки чиновнички запис, већ је писана са разумевањем искусног стручњака и дубоким осећајем поштовања за све актере и резултате наслеђа у области високих технологија.

Додатни квалитет књиге представљају разноврсне илустрације и обимна аутентична документација која чува од заборава резултате наших стручњака на овим просторима за колективно памћење за будуће генерације. Аутор књиге се руководио чињеницом да нас историја обавезује да се чувањем традиције  поштује труд свих актера  који су учинили да велики број технологија и производа у одређеним временским раздобљима постану светски тренд. Монографија представља драгоцени допринос  проширењу знања  из техничке културе и обогаћује српску литературу и праксу у области технолошког развоја.

Ова монографија доприноси развоју напредних технологија и може се препоручити истраживачима, инжењерима, техничарима студентима и другим заинтересованим стручњацима. Садржај и начин како је књига написана имаће неспорно пресудан утицај на младе у периоду опредељивања за основне, мастер и докторске академске студије и накнадно стручно усавршавање.

Монографија уверљиво даје реалистичну слику о историјском развоју напредних технологија на овим просторима и шаље снажну поруку свету о Граду Ниш, као универзитетском центру са престижним државним и приватним научно-истраживачким и образовним институцајама и Граду са погодним амбијентом за инвестирање и развој иновативног предузетништва, истраживања и науке.

Уверен сам да ће монографија бити лепо примљена у стручној јавности и радо читана.

Проф. др Братислав Бата Миловановић

Leave a Reply